Print this page
 

Konsert med Bamble Musikkorps og Her°yas Musikkorps 18. April
c

Felles konsert på Bamble Videregående skole avd Grasmyr.

 

 

3 korps 30 minutter hver. Herøya Musikkorps, Bamble Musikkorps og Telefylket Musikkorps presenterer hvert sitt program.

 

Det blir salg av kaker og kaffe